Menü Kapat

Semboller ve Anlamları

Antik çağlardan bu yana süregelmiş, belki bir zaman diliminde her hangi bir yerde karşımıza çıkmış ama anlamını düşünmediğimiz bazı semboller ve anlamları ile ilgili gerçekleri, bu yazıda sizlerle paylaşmak istedik.

1- Nefes / Breath

Nefes hayattır.

Kadim Sanskrit kültürüne göre nefes sembolü ; nefesin yaradılıştan doğal olarak bize sunulmuş olduğunu hatırlatıyor. Dünya’ya geldiğimizde ilk yaptığımız şeyin ‘nefes almak’ , Dünya’dan ayrılırken en son yaptığımız şeyinse ‘nefes vermek’ olduğunu ifade etmektedir. #nefeshayattır #doğrunefes #farket #nefes sensin.

2- Lotus / Nilüfer çiçeği

#lotus duruluğun ifadesidir

Sanskrit dilinde Kamala, Utpala, Padma vb. anlamları olan bu sembol, dilimizde ise “nilüfer çiçeği” veya “Hint lotusu” olarak karşılık bulmaktadır. Göl ve derelerin sığ diplerindeki çamurun içinde köklenen nilüfer çiçeği, kökleri çamurun dibinde olmasına rağmen mükemmel güzellikte bir çiçek olarak suyun yüzeyinde büyür ve gelişir.

Yaşamdaki tüm engel ve zorluklara rağmen, aydınlanma ve gelişim yolunda karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizin ifadesidir bu güzel çiçek. Bu yüzden duruluğu, arınmışlığı ve ruhun saflığını sembolize eder. Ayrıca, büyümeyi ve spiritüel gelişimi temsil etmektedir.

3- Yin Yang

Yin: dişil öğe , Yang: Eril öğeyi gösterir. Uyum ve dengenin sembolüdür.

Yaşamın, eylemleri dengelemek ve onun dualitelerini yerine getirmek olduğuna işaret eder.

Antik çağlardan beri, bu sembolün insanlık üzerinde birçok kültürel, dini ve felsefi etkisi olmuştur. Bu sembol, evreni ve yaşamı, dualite ve zıt kutuplarla açıklamaktadır.

Dualite; Çin felsefesine göre “aydınlık ve karanlık” , “erkek ve dişi”, “güneş ve ay” , “iyilik ve kötülük”, eril ve dişil öğeyi ifade eder. Çift yanlılık kavramını içinde barındırır. Evrende var olan gerçeklikleri, karşıt kutupların içinde diğerine benzer özellikleri taşıdığını imgeler. Örneğin; sevinç, içinde az da olsa üzüntüyü saklar. Sevgi bir zaman sonra nefreti de doğurur. Karanlıkta aydınlık da vardır, gölgeler ışığı da içinde taşır, siyah aslında beyazı, beyaz da siyahı içinde taşır. Kutuplar, aykırılıklar ve benzerlikleriyle kutuplaşır. Kuzey’in Güney’e, Doğu’nun Batı’ya ihtiyacı vardır. Güneş, ancak batarsa yeniden doğar. Gecenin sonu gündüz, aydınlık olursa gündüzlerin sonu geceye varır. Kötülükler ve iyilikler, zıt kutuplarda tamdır, gerçektir. Biri diğerine sebeptir, mahaldir, yoldur. Çiçekler, açmaktan yorulunca kurur ki sonra tohumlaşır, tohum olur ki yeniden yeşerir çiçek açar, meyve olur, doğaya can olur. Yaşam olur.

Yin dişil , pasif ve alıcı enerjidir. Dingin ve yenileyicidir.

Yang eril, aktif ve dominant enerjidir, yüksek ses gibi güçlü yankılar, parlak ve canlı renklerle aktif enerjiyi işaret eder.

4- Hamsa / El sembolü

Bu sembolün birçok kültürde nazar ve kötü ruhlara karşı koruduğuna inanılmaktadır.

Genel anlamıyla pozitif enerjiyi, bolluk ve güveni simgeler.

İbranice kökenli “hamesh” kelimesinden türemiş olan “hamsa” kelimesi “beş” manasına gelmektedir. Bir elin beş parmağına benzeyen hamsa; refah, bolluk, güven, umut, güç, huzur ve mutluluğu ifade etmektedir.

Bazı kültürlere göre “Fatima’nın Eli” olarak dişil gücü sembolize eder. Antik bir tılsımdır; bu eli ellerine giyenin, üzerinde taşıyan ya da bulunduğu mekanda, görünür yerlerde duvara asanların negatif enerjilere ve kem gözlere karşı korunduğuna inanılır.

Bu sembolü takı, nazarlık ya da tılsım olarak üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana mutluluk, huzur ve şans getirir.

Doğru Nefes Youtube Kanalı

Meditasyon | Nefes | Yoga üzerine sizler için hazırladığımız videolarımız için youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Diğer Yazılarımız