Menü Kapat

Meditasyonun Faydaları

Meditasyonun, bütünsel sağlığımıza faydaları ve tamamlayıcı tıp anlayışında önemli bir rol üstlenerek uygulanmakta olan tedavileri desteklediği, bilimsel araştırmalarla da gösterilmiştir. Bu tür çalışmalar tüm Dünya’da artmaya devam etmektedir. Günümüze kadar meditasyonun faydaları temel edinmiş bilimsel bazı çalışmaları, siz değerli okuyucularımıza ve bütüne katkı amacıyla, bir yazı dizisi şeklinde derledim;

1- Meditasyon, ağrıyı hafifletir ve ağrının şiddetini azaltır:

2011 yılında Wake Forest Üniversitesi’nden Dr. Fadel Zeidan ve ekibi, yaptıkları meditasyonun faydaları araştırmalarında; dört gün boyunca sürdürülen farkındalıkla meditasyon eğitimi sonrası, katılımcılarda ağrı atakları esnasında meditasyon yapmanın, rahatsızlık hissiyatını % 57 oranında azalttığını, ağrının şiddetini ise % 40 oranda düşürdüğünü ispatlamışlardır. Bununla beraber araştırmacılar bu taramalarda, beynin ağrı esnasında belirginleşen alanlarını ve meditasyon sayesinde ilgili kısımların nasıl iyi yönde değiştiğini de görüntüleyebilmişlerdir.

Bu araştırmanın sonucuna göre; farkındalıkla gerçekleştirilen bilişsel kontrol ve duygusal düzenleme sayesinde (örneğin ağrının anlık / geçici olduğunu zihinde görüntüleyerek) , genel ağrı durumundaki değişimle meditasyon, ağrıyı algılama seviyesini iyi yönde değiştirebilir.

2- Meditasyon, beyindeki “Gri Madde” miktarının artmasını sağlar:

Meditasyonun Gri Madde’yi arttırıcı etkisini daha iyi kavrayabilmek adına, biraz teknik detaya girmekte fayda olacaktır. Gri Madde; beyindeki hipokampüste yer alır. Merkezi sinir sistemimizin en önemli öğesi olan beynimizde hücre gövdelerinden oluşan gri madde, birçok yapının içinde yer alır ve bilgiyi işlemekten sorumlu bölgedir. Serebral korteks, beyincik, beyin sapı ve omurilikte de bulunan gri maddenin miktarı, zekanın gelişiminde bağlayıcı etkiye sahiptir. Hafıza, görme, duyma, konuşma, kas kontrolü, duygu düzenleme, öğrenme ve öz kontrolü sağlama gibi birçok fonksiyondan sorumludur.

Meditasyon, beynimizdeki gri maddenin artmasını destekleyerek, farkındalıkla öğrenmeyi, duygu durumunu düzenlemeyi ve hafızayı geliştirmede yardımcı olabilir. Geçtiğimiz son on yılda yapılan bilimsel çalışmalar da bunu göstermektedir. 2011 yılında Psychiatry Research dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; bilim insanları farkındalıkla az da olsa meditasyon eğitimi alan ve meditasyonu hiç tecrübe etmemiş katılımcılardan oluşan iki farklı grubun beyinlerini incelediler. Tüm katılımcıların beyinleri bu araştırma öncesi görüntülendi. Araştırmaya katılanlardan bir grup, sekiz haftalık meditasyon kursunu tamamladılar. İkinci grup ise aynı süre zarfında meditasyonu hiç deneyimlemedi. Araştırmacılar, sekiz hafta sonrası her iki gruptaki katılımcıların beyinlerini tekrar görüntüleyerek incelediler. Bu araştırmanın sonucuna göre; sekiz haftalık meditasyon eğitimine katılan bireylerin beyinlerindeki Gri Madde, hiç meditasyon yapmamış olan diğer gruptakilere oranla önemli ölçüde artış göstermiştir.

Sizler için yayınladığımız diğer yazılarımıza da blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Doğru Nefes Youtube kanalımızı ziyaret ederek doğru nefes videolarımızı izleyebilirsiniz.

3- Soğuk Algınlığı ve Gribe Karşı Önleyicidir:

Meditasyonun insan sağlığına faydaları konusunda yapılan bilimsel araştırmalardan bir diğeri ise Annals of Family Medicine dergisinde araştırmacılar tarafından 2012 yılında yayınlanmıştır. Klinik, biyomedikal ve sağlık hizmetleri bilimlerinden orijinal araştırmaların, tıbbi makale ve incelemelerin yayınlandığı bu dergi için yapılan araştırmaya göre; 50 yaş ve üzeri yaştaki yetişkinlerin, günlük yaşamlarında düzenli olarak farkındalık meditasyonu yapmaları istenmiştir.

Düzenli olarak her gün farkındalık meditasyonu yapan bu grupta, meditasyon yapmanın, soğuk algınlığı ve grip dahil olmak üzere, akut solunum yolu enfeksiyonu oluşumunu ve etkilerini azaltmak için önleyici olduğu gözlemlenmiştir.

Bu araştırma; farkındalık meditasyonunun stresi azaltarak hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabileceğini ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için katkı sağlayacabileceğini gösteren önceki çalışmaları da güçlendirmektedir. Ayrıca bu araştırmalar, düzenli olarak her gün meditasyon yapanların, hiç yapmayanlara oranla grip ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarından daha kısa sürede kurtulduklarını da göstermiştir.

4- Odaklanmayı ve Konsantrasyonu Canlı Tutabilmeyi Sağlar :

Frontiers in Human Neuroscience dergisinde, 2012 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar meditasyonu hiç deneyimlememiş bireylerle meditasyonun odaklanmaya etkilerini araştırdılar. Çalışma grubu iki ayrı uygulamaya tabi tutuldu. Bir grup yetişkin birey üç saatlik farkındalık meditasyonu eğitimi aldı ve 16 hafta her gün 10 dakika meditasyon yapmaları istendi. Diğer gruptaki bireyler bu süreçte hiç meditasyon yapmadılar.

Her iki gruba 16 hafta sonunda, detaylara dikkat çeken görevleri yerine getirmeleri söylendi. Araştırma sonucuna göre; meditasyon yapanlar, dikkat gerektiren fikir yürütme işlevleri üzerinde, meditasyon yapmayanlardan daha fazla kontrol ve başarı gösterdiler. Araştırma, meditasyon eğitiminin “düşük dozlarının” bile, çelişkili uyaranların yorumlanmasındaki nöral işlevi önemli ölçüde değiştirebileceğini göstermektedir.

5- Stresi ve Kaygıyı Azaltır :

2013 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden psikolog Dr. Kirk Warren Brown ve meslektaşlarının yaptıkları bir çalışmaya göre; farkındalık meditasyonu yapan bireylerin, memnuniyetsizlik içeren ve hoş olmayan görüntülere yanıt olarak daha düşük frekanslarda beyin uyarımı gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Araştırmalar, farkındalık ve meditasyon eğitiminin, sadece stresli bir olaydan sonra kaygıyı azaltmakla kalmayıp, bunun yanında uygulamanın ‘ stresin yaşandığı ANdaki ‘ baskıyı da hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Böylelikle meditasyonun, beyinde stresle ilişkili duygu merkezlerinin aktive ediliş şeklini de değiştirdiği gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak, stresten etkilenen beyin bölgeleri mindfulness ile uyarıldığında, daha az aktif hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda strese verilen tepkinin düzenlenmesi de daha kolay olabilir. Çünkü, stres kontrol altına alınınca o kadar da güçlü değildir diyor Dr. Brown.

6- Alzheimer Hastalığına Karşı Mücadele Eder:

Farkındalık meditasyon uygulamaları, Alzheimer hastalığına yol açan beyin dejenerasyonunu yavaşlatabilir. 2013 yılında Amerika’da Wake Forest Üniversitesi’nden Dr. Rebecca Erwin Wells ve arkadaşları bir pilot çalışma yayınladılar.

Yaşlanmaya bağlı normal hafıza kaybı ile tam gelişmiş demans arasındaki geçiş aşaması “hafif bilişsel bozukluk” olarak ifade edilmektedir. Bu aşamadaki yetişkinler arasında, meditasyonu uygulayan katılımcılarda, nörodejeneratif hastalıklarda değişime uğrayan beynin hipokampus bölgesinde, kontrol grubuna göre daha az atrofi/küçülme göründü. Hipokampus, kısa süreli hafıza ve yeni hafıza oluşumunda etkin bir role sahiptir, özellikle beynin hastalıklardan en kolay etkilenen çok hassas bir bölgesidir.

Ayrıca bu çalışma, hayal kurma, geçmiş ve gelecek hakkında düşünme gibi faaliyetleri içeren, beynin ‘varsayılan şekil ağı’ olarak adlandırılan bir alanının meditasyon yapanlarda, yapmayanlardan daha fazla sinirsel bağlantı gösterdiğini ortaya koymuştur.

Dr. Erwin Wells, bu erken ama umut verici sonuçları doğrulamak için daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

7- Depresyon ve kaygı bozukluğunda tedaviyi destekler:

2014 yılında John Hopkins’ten Goyal ve arkadaşları bir meta-analiz çıkardılar. Bu analize göre farkındalık meditasyonunun, depresif semptomların tedavisinde antidepresanlar ile eşit düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaştılar.

Yine 2014 yılında, Social Cognitive & Affective Neuroscience dergisinde yayınlanan bilimsel bir çalışmaya göre; araştırmacılar daha önce meditasyon deneyimi olmayan 15 katılımcıyı incelediler. Bu çalışma için tüm katılımcılara dört günlük farkındalık ve meditasyon eğitimi verildi. Sadece dört gün süren bu program boyunca katılımcıların belirgin biçimde daha az kaygılandıkları gözlemlendi. Sonuç olarak, farkındalık meditasyonu ruh halini iyileştirerek ve bilişsel kontrol mekanizmalarını geliştirerek kaygıyı azaltmaktadır.

Doğru Nefes Youtube Kanalı

Meditasyon | Nefes | Yoga üzerine sizler için hazırladığımız videolarımız için youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Diğer Yazılarımız